Bibliotheek voor instituten en moskeeën

Met dit project willen wij oproepen tot de zuivere Islam, middels het delen van betrouwbare, islamitische boeken. Deze kennisdeling vindt plaats door laagdrempelige toegang tot bronnen van islamitische informatie, middels het voorzien van een complete islamitische, Arabischtalige bibliotheken in islamitische instituten en moskeeën. 

Deze zijn belangrijk voor m.n. de imaam, studenten van kennis en oproepers, voor de voorbereiding van bijvoorbeeld een les of lezing. Het gaat hier bijvoorbeeld om tafsirboeken (uitleg van de Qoraan), ‘aqiedah boeken (geloofsleer) en alfiqh boeken (wetsleer).

Bibliotheek voor Fitrah