Machtigingsformulier
Totaal

Doorlopende Machtiging SEPA

Door de eerste betaling te voldoen geeft u toestemming aan IBF om maandelijks het door u gekozen bedrag, door uw bank van uw rekening af te laten schrijven

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Wilt u deze machtiging definitief intrekken dan dient u dat IBF schriftelijk mede te delen.